Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-23 16:57:44 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.118.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie: wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto( ul. Marynarki Polskiej 58 i 58A dz. nr 154/27) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-23 16:42:32 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.117.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie: wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto ( ul. Marynarki Polskiej 58 dz. nr 154/25). Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-23 15:37:02 2018 / Raport z konsultacji w sprawie Rocznego Planu Konsultacji na 2018 rok Eliza Mordal Archiwizacja artykułu
2018-04-23 15:35:55 2018 / Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie Rocznego Planu Konsultacji Eliza Mordal Edycja artykułu
2018-04-23 15:34:03 2018 / Raport z konsultacji w sprawie Rocznego Planu Konsultacji na 2018 rok Eliza Mordal Publikacja artykułu
2018-04-23 15:08:47 2018 / odpowiedź na petycję Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-04-23 14:23:13 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Ustki w systemie zaprojektuj i wybuduj - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 20 KWIETNIA 2018R. GODZ. 14:45 Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-04-23 12:06:55 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożnia oferty na realizację: Usługa nagłośnienia i oświetlenia imprez w roku 2018 wraz z obsługą (moc nagłośnienia do 30 KW). Magdalena Matusiak Edycja artykułu
2018-04-23 11:09:09 KOMUNIKATY / Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwźięcia polegającego na" Budowie obwodnicy Ustki, łączącej drogę krajową nr 21 (ul. Słupską)z drogą wojewódzką nr 203 (ul. Darłowską)" Anna Kochańska Publikacja artykułu
2018-04-23 09:57:29 Wydział Obsługi Informatycznej / Wydział Obsługi Informatycznej Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2018-04-23 09:54:42 Wydział Obsługi Informatycznej / Wydział Obsługi Informatycznej Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2018-04-23 09:39:35 Wydział Obsługi Informatycznej / Wydział Obsługi Informatycznej Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2018-04-23 09:27:43 Wydział Obsługi Informatycznej / Wydział Obsługi Informatycznej Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2018-04-23 08:58:51 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty: Przygotowanie, wykonanie, wdrożenie, utrzymanie oraz serwisowanie aplikacji mobilnej FISH MARKETS Magdalena Matusiak Publikacja artykułu
2018-04-20 14:24:54 2018 / Konsultacje społeczne w sprawie „Programu budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2018-2023” Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-04-20 14:14:01 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - Dostawa kompleksowego systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na obszarze administracyjnym Miasta Ustka Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-04-20 13:31:49 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 116.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0050.GN.105.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania parkowi miejskiemu przy ul. Marynarki Polskiej nazwy „Park Usteckich Stoczniowców” Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-20 13:20:24 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP.115.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa obiektu kontenerowego – zaplecze sceny na Promenadzie Nadmorskiej na dz. nr 20/2” Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-20 12:32:34 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.114.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 w sprawie: powierzenia do realizacji zadania własnego Gminy Miasto Ustka z zakresu ochrony zdrowia poprzez zakupu sprzętu oraz wyposażenia pomoce dydaktyczne niezbędnych do realizacji zajęć w klasach Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-20 12:30:00 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.113.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 w sprawie: powierzenia do realizacji zadania własnego Gminy Miasto Ustka z zakresu ochrony zdrowia - zakupu pomocy dydaktycznych sportowych niezbędnych do realizacji zajęć w klasach Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu