Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-19 14:56:14 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie opracowania pn. "Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce" Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
2018-01-19 14:35:55 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.22.2018 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi obejmującej „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2018 i 2019 roku” Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-19 13:37:34 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GP.21.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie: powołania zespołu ds. opiniowania projektu zagospodarowania terenu parku przy ulicy Marynarki Polskiej Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-19 12:59:52 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:59:35 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:59:16 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:58:48 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:58:33 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:58:15 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:57:43 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu