Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-21 15:51:25 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOA. 54. 2018 z dnia 21 lutego 2018r w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-02-21 15:47:19 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GP.53.2018 z dnia 21 lutego 2018 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie wyrażenie opinii przez mieszkańców Ustki w sprawie lokalizacji budowy tężni solankowych na terenie Miasta Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-02-21 15:45:37 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 52. 2018 z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie: wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Marynarki Polskiej 53 w Ustce, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-02-21 15:44:34 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 51. 2018 z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie w sprawie: wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Marynarki Polskiej 53 w Ustce, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-02-21 14:56:50 Rekrutacja Pracowników / Rekrutacja w jednostkach podległych Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2018-02-21 14:50:23 Rekrutacja Pracowników / Rekrutacja w jednostkach podległych Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2018-02-21 14:26:44 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O III DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-02-21 13:38:56 Do 30 tys. euro / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi konserwacji oświetlenia zewnętrznego w Gminie Miasto Ustka Mariola Tomas-Różycka Archiwizacja artykułu
2018-02-21 13:38:45 Do 30 tys. euro / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ul. Nad Słupią w Ustce" Mariola Tomas-Różycka Archiwizacja artykułu
2018-02-21 13:36:17 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty - Opracowanie pn. "Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce" Mariola Tomas-Różycka Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych