Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-22 14:32:34 Stowarzyszenie Ludzi Morza - "Morze" / Stowarzyszenie Ludzi Morza "Morze" Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2017-11-22 14:20:52 Konsultacje i debaty 2017 / Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie projektu Budżetu Miasta Ustka na 2018r. Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2017-11-22 14:12:16 Zarządzenia Burmistrza 2017 (od 201 do 300) / Zarzadzenie Nr 0050.FN.265.2017 w sprawie konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu Budżetu Miasta Ustka na 2018 rok Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2017-11-22 13:42:06 Konsultacje i debaty 2017 / Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie projektu Budżetu Miasta Ustka na 2018r. Ewa Wieczorek Publikacja artykułu
2017-11-22 11:16:54 Konsultacje i debaty 2017 / Konsultacje społeczne w sprawie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń Katarzyna Szołtysik Edycja artykułu
2017-11-22 10:25:08 2017 / Listopad 2017 - projekty uchwał Eliza Mordal Edycja artykułu
2017-11-22 08:17:38 Wydział Obsługi Informatycznej / Wydział Obsługi Informatycznej Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2017-11-21 16:08:11 Konsultacje i debaty 2017 / Konsultacje społeczne w sprawie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń Katarzyna Szołtysik Edycja artykułu
2017-11-21 14:42:13 Konsultacje i debaty 2017 / Konsultacje społeczne w sprawie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń Katarzyna Szołtysik Edycja artykułu
2017-11-21 13:59:57 Zarządzenia Burmistrza 2017 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.CIS.264.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Paulinie Kamińskiej – Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Ustce do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Ustka w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu