Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-24 14:20:15 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwińmy żagle szans! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka" RPPM.03.02.01-22-0160/15" Anna Skowron Edycja artykułu
2017-07-24 14:07:23 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy ścieżek i oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Zimowiskach, obręb Grabno" Roma Rosinska Edycja artykułu
2017-07-24 14:06:00 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy ścieżek i oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Zimowiskach, obręb Grabno" Roma Rosinska Edycja artykułu
2017-07-24 12:43:13 Zarządzenia Burmistrza 2017 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP.151.2017 w sprawie : zmiany ZARZĄDZENIA NR 0050.IKiOŚ-ZP.146.2017 BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy ścieżek i oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Zimowiskach, obręb Grabno” Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2017-07-24 12:41:01 Zarządzenia Burmistrza 2017 (od 101 do 200) / Zarzadzenie Nr 0050.SOA.150.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do kierowania jednoosobowo jednostką budżetową pn. Żłobek Miejski w Ustce oraz dokonywania czynności prawnych związanych z jego działalnością Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2017-07-24 11:10:59 OGŁOSZENIA - NIERUCHOMOŚCI / Burmistrz Miasta Ustka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kaszubskiej 3 Teresa Maziec Publikacja artykułu
2017-07-24 10:59:26 OGŁOSZENIA - NIERUCHOMOŚCI / Burmistrz Miasta Ustka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Marynarki Polskiej 11 Teresa Maziec Publikacja artykułu
2017-07-21 14:26:17 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2017-07-20 15:19:02 2017 - Nagrania Komisji / Komisja Budżetowo-Gospodarcza z dnia 20.07.2017 Mariusz Książkiewicz Publikacja artykułu
2017-07-20 15:17:36 2017 - Nagrania Komisji / Komisja Polityki Społecznej z dnia 19.07.2017 Mariusz Książkiewicz Publikacja artykułu