Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-26 12:03:48 Zarządzenia Burmistrza 2017 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.SOA.207.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2017-09-26 12:00:06 Zarządzenia Burmistrza 2017 (od 101 do 200) / Zarzadzenie Nr 0050.SOA.206.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2017-09-26 11:58:07 Zarządzenia Burmistrza 2017 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP.205.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont ul. Koszarowej w Ustce” Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2017-09-26 11:54:55 Zarządzenia Burmistrza 2017 (od 101 do 200) / Zarzadzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP.204.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.IKiOŚ-ZP.179.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 07 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych – ulic: Nadmorskiej i Perłowej, Pomorskiej do historycznej architektury w systemie zaprojektuj i wybuduj” Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2017-09-26 10:46:39 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2017-09-26 10:10:13 Kadencja 2014-2018 / Październik 2017 r. - planowana praca Rady Miasta Ustka Krystyna Drapała Publikacja artykułu
2017-09-26 09:12:15 Kontrole / Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Ustce przeprowadzonej przez Wydział Prewencji KWP w Gdańsku w dniach 31.08 - 01.09.2017r. Mariusz Książkiewicz Edycja artykułu
2017-09-25 15:34:01 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2017-09-25 13:44:19 Rekrutacja Pracowników / Rekrutacja pracowników Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2017-09-25 12:55:10 OGŁOSZENIA - NIERUCHOMOŚCI / Burmistrz Miasta Ustka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Wczasowej 21 Krzysztof Stodoła Publikacja artykułu