Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-26 14:10:22 Kampania informacyjna / Udział selektywnie zgromadzonych frakcji odpadów w strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasto Ustka Jakub Maślanek Edycja artykułu
2017-05-26 14:09:32 Kampania informacyjna / Udział selektywnie zgromadzonych frakcji odpadów w strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasto Ustka Jakub Maślanek Edycja artykułu
2017-05-26 13:02:33 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2017-05-26 12:40:39 Do 30 tys. euro / Analiza rynku - Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na opracowaniu projektu i wykonaniu 780 szt. koszulek z nadrukiem Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2017-05-26 08:49:50 KOMUNIKATY / Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marta Mokijewska Edycja artykułu
2017-05-25 14:25:03 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowa obsługa strefy płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2017-05-25 13:11:34 2017 - Nagrania Komisji / Komisja Budżetowo-Gospodarcza z dnia 25.05.2017 Mariusz Książkiewicz Publikacja artykułu
2017-05-25 11:53:28 Do 30 tys. euro / Rozeznanie cenowe - Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowo - biurowego w ramach projektu PI „Fish markets - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development" Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2017-05-25 10:43:18 za 2016 / Małgorzata Bugajewska - Naczelnik Wydz. GP Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2017-05-25 10:43:07 za 2016 / Alicja Cybulska - Naczelnik Wydz. GN Małgorzata Banasik Edycja artykułu