Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-20 08:55:43 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-04-20 08:52:56 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-04-20 08:43:37 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-04-20 08:30:46 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-04-20 08:27:34 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Agnieszka Banasik Publikacja artykułu
2018-04-18 13:04:07 2018 - Nagrania Komisji / Komisja Polityki Społecznej z dnia 18.04.2018 Mariusz Książkiewicz Publikacja artykułu
2018-04-18 12:48:27 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Ustka - 2018r. Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-04-18 12:45:44 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Ustka - 2018r. Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-04-18 10:09:22 2018 / Petycja 51 mieszkańców w spr. wstrzymania prac podjętych w wykonaniu uchwały Rady Miasta Ustka z dnia 29 marca 2018r. nr XLVI/409/2018 w sprawie podjęcia prac nad stworzeniem parku kulturowego w m.Ustka o nazwie "Ustecki Park Kulturowy" Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-04-17 15:37:25 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Ustki w systemie zaprojektuj i wybuduj - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 20 KWIETNIA 2018R. GODZ. 14:45 Mariusz Książkiewicz Edycja artykułu