Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/400/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

2018-03-12 09:59:27
Uchwała Nr XLIV/394/2018 w sprawie ustanowienia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium i nagród w dziedzinie kultury

2018-03-12 09:59:02
Uchwała nr XLIV/393/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

2018-03-12 09:58:35