Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2018 

 

 

CENTRALNY  REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1         30000,00 do 31.12.2017
2            
3            
4            
5            
6            
7            
 


Liczba odwiedzin : 23
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Gruszczyńska
Czas wytworzenia: 2018-02-06 10:30:47
Czas publikacji: 2018-02-06 10:31:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak