Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.GN.50.2018 z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie: zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka

2018-02-19 13:44:40
Zarządzenie Nr 0050.GP.49.2018 z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.GP.230.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 19 października 2017 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń

2018-02-16 13:04:00
Zarządzenie Nr 0050.FN.48.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

2018-02-16 12:37:38
Zarządzenie Nr 0050.GN.47.2018 z dnia 13 lutego 2018r.w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka, położonego w Ustce przy ul. Bałtyckiej

2018-02-14 15:33:32
Zarządzenie Nr 0050.GN.46.2018 z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka, położonego w Ustce przy ul. Nad Słupią

2018-02-14 15:24:37
Zarzadzenie Nr 0050.GN.45.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka – część działki nr 15/14, położonej w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej

2018-02-09 10:23:10
Zarządzenie Nr 0050.GN.44.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargowym garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka - działka nr 2245, położonego w Ustce przy ul. Krótkiej

2018-02-09 10:21:07
Zarządzenie Nr 0050.SOA.43.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do kierowania jednoosobowo jednostką budżetową Gminy Miasto Ustka pn. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce oraz dokonywania czynności prawnych związanych z jego działalnością

2018-02-08 14:25:07
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.42.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOKS.215.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka

2018-02-08 11:32:09
Zarządzenie Nr 0050.SOA.41.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.SOA.31.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika Miasta i Naczelników wydziałów oraz innych pracowników Urzędu Miasta Ustka do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism

2018-02-08 11:30:46