Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  SOA.2150.1.2018  19.01.2018  Bokacz Krzysztof  doręczanie korespondencji

 4,00 zł za 1 doręczoną

przesyłkę ZPO

22.01.2018 -28.02.2018
 2  SOA.2150.2.2018  22.01.2018  Jachman Urszula

 praca w Komisji Mieszkaniowej

-rozpatrywanie wniosków

o przydział lokalu komunalnego

15,00 zł za rozpatrzony wniosek    01.02.2018 - 31.12.2018
 3  SOA.2151.3.2018  22.01.2018  Halina  Deja  prace w komisji mieszkaniowej 15,00 zł za rozaptrzony wniosek  01.02.2018 -30.04.2018 
 4  SOA.2151.4.2018  22.01.2018  Katarzyna Zblewska  prace w komisji mieszkaniowej 15,00 zl za rozpatrzony wniosek  01.02.2018 -31.12.2018 
             
 


Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:35:08
Czas publikacji: 2018-03-20 17:15:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak