Wydział Promocji 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Promocji

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  PR.272.1.2018 04.01.2018  Serwer SMS Polska Sp. z o.o.   Świadczenie usługi przesyłania krótkich informacji tekstowych  6.998,70  4 stycznia - 31 grudnia 2018 
 2  PR.272.2.2018 04.01.2018  Rock House Enterteiment Maciej Durczak   Organizacja koncertuz udziałem zespołu Bracia 17.835,00   30.06.2018
 3  PR.272.3.2018 04.01.2018  osoba fizyczna   Wykonanie dokumentacji fotograficznej  900,00 04.01 - 31.01.2018 
 4  PR.272.4.2018 05.01.2018   Stowarzyszenie Grupa Falco 2  Organizacja Festiwalu Wiatru  100.000,00 28.06 - 01.07.2018 
 5  PR.272.5.2018 11.01.2018  AGM Marketing Elżbieta Gryko Komputerowy sklad i zamieszczenia 4 stron poświęconych usteckiemu samorządowi w Gońcu Usteckim  28.044,00  05.01 - 31.12.2018 
6 PR.272.6.2018 11.01.2018 Agencja Artystyczna "Gorgo" Katarzyna Chrzanowska Koncert Sound'n'Grace 29.000,00 14.08.2018
7 PR.272.7.2018 11.01.2018 Fundacja Sfera Organizacja Extreme Bike Tour 43.665,00 21.07.2018
8 PR.272.8.2018  11.01.2018 T-Mobile Polska S.A.   Dostarczenie bazy danych w postaci zaszyfrowanych plików (badanie ruchu turystycznego) 23.985,00  11.01 - 31.12.2018 
9 PR.272.9.2018 12.01.2018 osoba fizyczna Promocja miasta poprzez sport 18.000,00 12.01 - 31.12.2018
10 PR.272.10.2018 16.01.2018 LOT "Ustka i Ziemia Słupska" Wydanie Informatora Turystycznego wraz z kolportarzem 25.000,00 16.01 - 31.08.2018
11 PR.272.11.2018 16.01.2018 C-Wave Grzegorz Cebula Koncert w trakcie Pożegnania wakacji 25.000,00 01.09.2018
12 PR.272.12.2018 16.01.2018 Telewizja Polska S.A. Licencja na użycie wideogramu wydarzeń telewizyjnych 123,00 16.01.2018
 


Liczba odwiedzin : 78
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Matusiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Włodzimierz Wolski
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:33:33
Czas publikacji: 2018-02-09 14:54:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak