Wydział Obsługi Informatycznej 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Obsługi Informatycznej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

1

 INFO.1.2018 2018.01.11  WEBCAMERA MEDIA Sp. z o.o.  Umowa świadczenia usług streamingowych 10.800,00   2018.01.01 -
2018.12.31
2 145 2018.01.11  TECHNIKA SERVICE GIBAŁA HENRYK  Umowa na świadczenie usług utrzymania systemów do obsługi USC 3.690,00   2018.01.01 -
2018.12.31
3  K 334/2018 2018.01.18  TENSOFT Sp. z o.o.  Umowa serwisowa systemu ADAS  45.756,00   2018.01.01 -
2018.12.31
4  498/2017/I 2018.01.18  InterArena Mariursz Grabowski  Umowa świadczenia usług internetowych 720,00   2018.01.01 -
2018.12.31
5  INFO.2.2018 2018.01.18  COMSERWIS Spółka Jawna  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych -   2018.01.01 -
2018.12.31 
6  INFO.3.2018 2018.01.11  COMSERWIS Spółka Jawna  Umowa serwisowa dla systemu informatycznego 16.678,80   2018.01.01 -
2018.12.31 
7  INFO.4.2018 2018.02.09  Sprzedaż Urządzeń Biurowych i Materiałów
Ekspolatacyjnych
 Umowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3.449,00   2018.02.09 -
2018.02.23
 


Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:32:38
Czas publikacji: 2018-03-19 12:39:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak