Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  IKiOŚ.1.2018  12.01.2018  Zakład Usług Transportowo - Asenizacyjnych Z. Purowski, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica  Awaryjny wywóz wód opadowych z terenu Gminy Miasto Ustka, remont kratki i rowu.

 do kwoty 

32 239,94 zł

(cena jedn. wywozu: 432 zł, cena remontu: 1 999,94 zł)

do 31.03.2018r.
 2            
 3            
 4            
 5            
 


Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Roma Rosinska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:31:52
Czas publikacji: 2018-01-15 09:35:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak