Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  IKiOŚ.1.2018  12.01.2018  Zakład Usług Transportowo - Asenizacyjnych Z. Purowski, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica  Awaryjny wywóz wód opadowych z terenu Gminy Miasto Ustka, remont kratki i rowu.

 do kwoty 

32 239,94 zł

(cena jedn. wywozu: 432 zł, cena remontu: 1 999,94 zł)

do 31.03.2018r.
 2  IKiOŚ.2.2018 29.01.2018  Małe Formy Budowlane Czesław Raczko, ul. Tetmajera 10/2, 81-406 Gdynia  Dostawa i montaż wiaty przystankowej. 9 717,00  do 25.03.2018
 3  IKiOŚ.3.2018  31.01.2018  STUDIUM SP. Z O.O., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa  Wykonanie zmian dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagosp. Lokalnego Węzła Integracyjnego 24 600,00 do 06.08.2018r.
 4  IKiOŚ.4.2018  31.01.2018  Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe F. Maziarz i A. Nadolna, ul. Kościelna 6, 76-270 Ustka  Dostawa artykułów przemysłowych. 66 000,00  do 27.12.2018
 5  IKiOŚ.5.2018  06.02.2018 Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk Usługi oznakowania pionowego. 195 994,35 do 31.12.2018
6 IKiOŚ.6.2018 19.02.2018 AMW Biuro Projektów A. Wąchnicka,      ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ul. Nad Słupią w Ustce. 52 152,00 do 31.08.2018
7 IKiOŚ.7.2018 23.02.2018 Firma Usługowa SJ-SYSTEM, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji wentylacji dla potrzeb pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Ustce. 5 412,00 do 30.04.2018
 


Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Roma Rosinska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:31:52
Czas publikacji: 2018-03-15 14:38:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak