Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/365/2017 w sprawie mpzp miasta Ustka pn. "CENTRUM 3A"

2017-11-02 13:35:57
Uchwała Nr XL/363/2017 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania poboru, terminu i płatności opłaty od posiadania psów

2017-11-02 13:35:02
Uchwała Nr XXXIX/359/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/280/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2017-11-02 13:31:16
Uchwała Nr XXXIX/358/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność GMU

2017-11-02 13:29:40
Uchwała Nr XXXIX/357/2017 w sprawie mpzp "PROMENADA NADMORSKA BIS" w Ustce

2017-11-02 13:28:11
Uchwała Nr XXXVIII/348/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno

2017-11-02 13:26:29
Uchwała Nr XXXVII/347/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 1B".

2017-08-24 11:39:05
Uchwała Nr XXXVII/345/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Łacha A".

2017-08-24 11:38:45
Uchwała Nr XXXVII/343/2017 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.

2017-08-24 11:36:51
Uchwała Nr XXXVII/335/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Dąbrowszczaków” na terenie Miasta Ustka.

2017-08-24 11:35:38