Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/254/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/246/2016 Rady Miasat Ustka z dnia 27 października 2016r.

2016-12-07 11:28:54
Uchwała Nr XXVI/251/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

2016-12-07 11:26:54
Uchwała Nr XXVI/248/2016 w sprawie MPZP miasta Ustka pn. "GRUNWALDZKA A".

2016-12-07 10:23:52
Uchwała Nr XXV/246/2016 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017r.

2016-12-07 10:22:26
Uchwała Nr XXVI /245/2016 w sprawie określenia rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów.

2016-12-07 10:20:51
Uchwała Nr XXVI/244/2016 w sprawie opłaty targowej.

2016-12-06 15:17:09
Uchwała Nr XXVI/243/2016 w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

2016-12-06 15:15:51
Uchwała Nr XXV/239/2016 w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce.

2016-12-06 15:13:56
Uchwała Nr XXIV/237/2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami G.M. Ustka.

2016-12-06 15:10:57
Uchwała Nr XXIV/229/2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu G.M. ustka instrumentrem płatniczym.

2016-12-06 15:09:30