Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia Nr 6/2016 Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka dot. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ustka na lata 2016-2019

2016-12-21 10:42:13
Opinia nr 5/2016 Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka dot. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok

2016-10-04 13:50:39
Opinia Nr 1/2016 z dnia 03 lutego 2016 r. Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Ustki systemu Witkac.pl - platformy współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi

Opinia Nr 1/2016 z dnia 03 lutego 2016 r. Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Usyki systemu Witkac.pl - platformy współpracy finansowej zorganizacjami pozarządowymi

2016-07-01 14:43:39
Opinia nr 4/2016 z 08 czerwca 2016 r. Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka dot. projektu "Program Edukacji Morskiej pn. "Pod banderą Ustki""

2016-06-15 09:50:30
Opinia nr 3/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka dot. projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Ustka na lata 2016-2022"

2016-06-15 09:44:12
Opinia Nr 2/2016 zdnia 06 maja 2016 z dnia 06 maja 2016 r. Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka dot. Projektu "Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka"

2016-06-14 14:54:45
Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie przeprowadzenia konsultacji z RDPP i organizacjami pozarządowymi projektu uchwału Programu Edukacji Morskiej "Pod Banderą Ustki"

2016-05-12 10:40:17
Zarządzenie w sprawie zmiany skladu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka

2015-12-23 13:31:11
Zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2018

2015-10-30 11:01:17
Stanowisko w sprawie rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r. oraz wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018

2015-09-25 13:21:07