Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Burmistrza Miasta Ustka w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych

2017-12-08 09:52:56
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-12-07 09:14:17
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-11-15 08:55:24
Oferta Stowarzyszenia "Alpha Team" na realizację zadania publicznego pn. "Morze przygody"

2017-10-27 13:56:55
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA USTKA W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK”

2017-10-26 15:23:05
Oferta Lekkoatletycznego Klubu Sportowego "Jantar" Ustka na realizację zadania publicznego pn. "Zakończenie kariery sportowej Barbary Madejczyk Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży"

2017-08-22 09:42:12
Roczne sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Ustka z organizacjami pozarządowymi

2016 rok

2017-05-31 14:22:24
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Ustki na realizację zadania publicznego pn. "Digitalizacja i udostępnienie cyfrowej kolekcji zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej"

2017-05-08 15:10:23
Nowe wzory wniosku i sprawozdania!

2016-12-08 13:09:28
Komunikat Burmistrz Miasta Ustka w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych

2016-11-24 09:41:35