Informacja o zgromadzeniach  

 

Ustawa Prawo o zgromadzeniach.

 

Informujemy, że od dnia 14 października 2015r. obowiązuje nowa ustawa - Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485), regulująca zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń. Zasady te zostały omówione w rozdziale 2 ustawy.

Rozdział 3 reguluje zasady postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń. Natomiast rozdział 4 odnosi się do zgromadzeń spontanicznych.

Wszyscy zainteresowani organizowaniem zgromadzeń winni zapoznać się z przepisami powyższej ustawy.

 


Liczba odwiedzin : 602
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Adela Nycz
Osoba odpowiedzialna za informację : Nycz Adela
Czas wytworzenia: 2016-05-04 12:50:29
Czas publikacji: 2016-06-16 14:07:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak