Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do złożnia oferty na realizację: Usługa nagłośnienia i oświetlenia imprez w roku 2018 wraz z obsługą (moc nagłośnienia do 30 KW).

Informacja o wyborze oferty - załącznik

2018-04-23 12:06:55
Zaproszenie do złożenia oferty: Przygotowanie, wykonanie, wdrożenie, utrzymanie oraz serwisowanie aplikacji mobilnej FISH MARKETS

Stosownie do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu o nazwie „Fish markets - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development” (“Targ rybny – małe rybołówstwo przybrzeżne i jego dziedzictwo jako istotny potencjał turystyczny”) realizowanego w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020. Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych wartości 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu, wykonaniu, wdrożeniu, utrzymaniu oraz serwisowaniu aplikacji mobilnej FISH MARKETS.

Przedmiot zapytania współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2018-04-23 08:58:51
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa i montaż 5 szt. nośników reklamowych na terenie miasta Ustka oraz wykonanie zasilania dla potrzeb funkcjonowania nośników reklamowych

informacja o uniweażnieniu postępowania

2018-04-10 10:42:47
Zaproszenie do złoęnie oferty: Roboty budowlane związane z dostawą i montażem 4 szt. nośników reklamowych na terenie miasta Ustka

informacja o unieważnieniu postępowania

2018-03-27 09:34:07
Zaproszenie do złożenia oferty - Operat uzdrowiskowy wraz z wyliczeniem terenów zieleni w strefie B i C uzdrowiska dla miasta Ustka

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 19.03.2018r.

2018-03-19 12:26:05
Zaproszenie do złożenia oferty: "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej budowy Targu Rybnego w Ustce"

2018-02-08 08:26:17
Zaproszenie do złożenia oferty - „Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy ul. Nad Słupią w Ustce”.

2018-02-05 15:13:36