Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa artykułów przemysłowych na potrzeby Gminy Miasta Ustka w 2018 r.

2018-01-19 08:02:13
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi: Drukowanie materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Ustka.

Informacja dla składających oferty:

Dopuszcza się nadanie NR ISBN przez Wykonawcę dotyczy pozycji III Foldery (pozycja 1 i 2)

2018-01-18 11:04:02
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 50.000,00 zł. (rozeznanie rynku), pn.:„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Rozwińmy żagle szans!- podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka”

Zawiadomienie o wyborze oferty 11.01.2018 - załącznik

2018-01-11 14:29:20
Informacja o wyborze wykonawcy usługi wynajmu basenu w celu realizacji programu "Powszechnej nauki pływania w klasach III usteckich szkół podstawowych"

2018-01-05 11:34:54
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2018r.

2018-01-04 11:00:45
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług na rzecz Gminy Miasto Ustka w zakresie wycen nieruchomości w 2018r.

2018-01-03 10:54:11
Informacja o wyborze oferty na "Świadczenie usług weterynaryjnych związanych z realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ustka w 2018 roku"

2018-01-02 11:17:49
Zaproszenie do składania ofert na wynajem basenu w celu realizacji programu "Powszechnej nauki pływania w klasach III usteckich szkół podstawowych"

2017-12-21 10:04:41
Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie usług weterynaryjnych związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ustka w 2018 roku”.

2017-12-20 15:25:00
Zaproszenie do złożenia oferty: „Wykonanie dokumentacji budowlanej parkingu w ciągu drogi gminnej ul. Przylesie w Ustce”.

informacja z otwarcia ofert

2017-12-15 11:27:46