Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Rybackiej na terenie kompleksu leśnego w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wyjaśnienie treści SIWZ - 12.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - 20.03.2018 r.

2018-03-20 12:05:04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa stanicy kajakowej w Ustce w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską”

Wyjaśnienie treści SIWZ - 14.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - 16.03.2018 r.

2018-03-16 13:00:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2018 i 2019 roku

Informacja z otwarcia ofert - 08.03.2018 r.

Informacja o wyborze oferty - 15.03.2018 r.

2018-03-16 07:58:44
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - Dostawa kompleksowego systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na obszarze administracyjnym Miasta Ustka

2018-03-07 13:13:37
OGŁOSZENIE O III DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka

Informacja o unieważnieniu dialogu technicznego - 21.02.2018r.

2018-02-21 14:26:44
OGłOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Wiejskiej w Ustce (budynek nr 5 i 6)

2017-10-26 14:54:04