Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Interpelacja radnej B. Podrucznej - Mocarskiej w sprawie ulicy Żeglarzy oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-12-28 15:09:40
Interpelacja radnej B. Podrucznej - Mocarskiej w sprawie mieszkań socjalnych oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-12-28 15:08:35
Interpelacja radnej B. Podrucznej - Mocarskiej w sprawie dotacji na sport oraz kulturę i sztukę oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-12-28 15:08:16
Interpelacja radnej B. Podrucznej-Mocarskiej z w sprawie stadionu lekkoatletycznego oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-11-30 13:58:33
Interpelacja radnej B. Podrucznej-Mocarskiej w sprawie infrastruktury uzdrowiskowej oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-11-30 13:57:47
Interpelacja radnej B. Podrucznej-Mocarskiej dot.zamieszczania informacji o konsultacjach społecznych oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-11-30 13:56:24
Interpelacja radnych: B.Podrucznej-Mocarskiej i Z.Nowickiego w sprawie infrastruktury w obszarze Ustki zachodniej (ciąg dalszy interpelacji z dn. 1 sierpnia br.) oraz odpowiedzi na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-10-30 14:06:13
Interpelacja radnej B. Podrucznej-Mocarskiej dot. rejonu ulicy Wilczej i Parku Kościelniaka oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-10-30 14:05:04
Interpelacja radnej B.Podrucznej-Mocarskiej w sprawie tymczasowej organizacji ruchu na wjeździe do ul. Westerplatte oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-10-05 09:40:15
Interpelacja radnych: B. Podrucznej-Mocarskiej i Z.Nowickiego w sprawie infrastruktury w obszarze Ustki zachodniej oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-10-05 09:30:46