Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Interpelacja grupy radnych dotycząca udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące rocznych rozliczeń opłat za śmieci

2018-03-30 11:10:08
Interpelacja radnej Adirany Cerkowskiej-Markiewicz w spr. uporządkowania terenu wzdłuż Strugi Ustka-Przewłoka

2018-03-30 11:09:09
Interpelacja radnej Adirany Cerkowskiej-Markiewicz w spr. ustawienia progu zwalniającego przy ul. Chopina (obok sanatorium "Tęcza")

2018-03-30 11:07:35
Interpelacja radnej Adirany Cerkowskiej-Markiewicz w spr. zaplanowania dodatkowych ławek w ciągu Placu Dąbrowskiego (dot. chodnika po obu stronach ulicy)

2018-03-30 11:06:03
Interpelacja radnej Barbary Podrucznej-Mocarskiej w spr. inicjatyw dot. wymiany systemów grzewczych oraz kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych

2018-03-30 11:02:03
Interpelacja grupy radnych dot. naprawy przejcia dla pieszych przy latarni

2018-03-30 10:58:47
Interpelacja radnej B. Podrucznej - Mocarskiej w sprawie ulicy Żeglarzy oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-12-28 15:09:40
Interpelacja radnej B. Podrucznej - Mocarskiej w sprawie mieszkań socjalnych oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-12-28 15:08:35
Interpelacja radnej B. Podrucznej - Mocarskiej w sprawie dotacji na sport oraz kulturę i sztukę oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-12-28 15:08:16
Interpelacja radnej B. Podrucznej-Mocarskiej z w sprawie stadionu lekkoatletycznego oraz odpowiedź na interpelację udzielona przez Burmistrza Miasta Ustka

2017-11-30 13:58:33