Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” na realizację zadania publicznego pn. „Posiłek jako forma wsparcia osób dializowanych”.

2018-03-01 08:51:32
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2018 r. w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"

2018-01-11 15:19:30
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2018 r. w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej", "Turystyki i krajoznawstwa", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" oraz "Pomocy społecznej"

2018-01-11 14:29:41
Burmistrz Miasta Ustka ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych

2017-12-07 14:59:53
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"

2017-09-15 16:31:20
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" dla organizacji pozarządowych

2017-08-11 12:02:12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"

2017-04-20 08:38:58
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"

2017-03-02 11:03:14
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie "Turystyki i krajoznawstwa"

2017-02-06 15:14:02
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2017-02-06 14:13:07