Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

 


Procedury i wnioski

I - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek IKiOŚ-1

II - Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wniosek IKiOŚ-2 w formacie PDF
Wniosek IKiOŚ-2 w formacie ODT

 

Liczba odwiedzin : 993
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Kurowski
Czas wytworzenia: 2005-07-08 13:26:00
Czas publikacji: 2018-02-23 11:03:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak